ŠÁLY SBÍRKA - SCARFS COLLECT
CLUJ CRF 1907 NOTHERN IRELAND
GENOA FC SCOTLAND
 
KOBENHAVN FC